Privacyverklaring

Privacyverklaring

Veiligheidsschoenen.nl ziet uw privacy als haar hoogste prioriteit. Om deze reden heeft Veiligheidsschoenen.nl met haar adviseur Knnis onderzoek gedaan welke gegevens wij dienen te ontvangen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vervolgens hebben we er werk van gemaakt uw gegevens correct te borgen. Bijgaand PDF document laat u zien hoe Veiligheidsschoenen.nl uw privacy zeker stelt.

De opgestelde Privacyverklaring die geldig is voor Heigo, is ook van toepassing voor veiligheidsschoenen.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met +31 (0) – 364111

Documenten:
Privacyverklaring